Läs mer här för

fantastiska erbjudanden!

 

Read more for fantastic offers!

 

 

   

Nytt köldmedium R1234yf

Uppdaterad: Mars 2016

 

Klicka här!

Anmäl Er för att få fortlöpande information om nya gasen!  

(Tips! Skriv gärna namn eller företag på raden i ämne/subject)

 

 

Senaste nytt!

 

(Källa: Tidningen Kyla + Värmepumpar,  http://www.kylavarme.se/)

 

 EU-kommissionen kräver att Tyskland slutar använda R134a i nya bilar

 
Publicerad: 29 Sep 2014
EU-kommissionen kräver nu att Tyskland lever upp till kraven i det så kallade MAC-direktivet, vilket förbjuder användandet av R134a i bilar som typgodkänts efter 1 januari 2013. I annat fall kan landet komma att dras inför domstol.

Tyskland har tidigare medgett undantag för bl a Daimler att få fortsätta använda R134a i luftkonditioneringssystem. Detta i strid med det så kallade MAC-Direktivet som förbjuder användandet av R134a i nya bilar typgodkända efter den 1 januari 2013. Nu kräver EU-kommissionen att Tyskland rättar in sig i ledet och stoppar användningen. Om så inte sker inom två månader kan landet komma att dras inför domstol, där man riskerar höga böter. 
 
Det har varit en utdragen tvist mellan Daimler, Tyskland och EU, där tillverkaren så sent som för bara två år sedan meddelande att man oroade sig för säkerheten kring det nya köldmediet R1234yf. Mot bakgrund av detta sa Daimler samtidigt att man hade för avsikt att fortsätta använda R134a till dess att företaget utvecklat ett lämpligt CO2-alternativ, något som är i direkt konflik md vad MAC-direktivet kräver . Sedan dess har diskussionen varit i full gång. De olika intressenterna har framfört sina åsikter och presenterat egna tester. EU-kommissionen säger sig ha följt allt och dessutom gjort egna, oberoende utvärderingar av tester och fakta. Ståndpunkten man har kommit fram till är dock att de risker som finns med R1234yf inte är större än för många andra komponenter eller vätskor i bilar och att de således är hanterbara. Dessutom, påpekar kommissionen, har man inte tagit ställning för R1234yf utan lämnat dörren öppen för andra val med GWP understigande 150. Kommissionen säger att industrin har fått god förvarning om regelförändringarna och således kunnat göra sina val efter det. Koldioxid var initialt ett starkt alternativ hos många biltillverkare, inte minst i Tyskland, men valdes senare bort till förmån för just R1234yf. Hur Tyskland och Daimler kommer att svara på kommissionens senaste utspel återstår att se.

 

/////

 

 

Bakgrund: Nytt köldmedium R1234yf

Fr.o.m. den 1 januari 2011 måste alla personbilar som typgodkänts under 2011 vara utrustade med ett nytt köldmedium som heter R1234yf (kallas också för HFO-1234yf).

 

R1234yf kommer att tillverkas på licens under 3 år av DuPont och Honeywell med fabriker i Asien. Därefter släpps marknaden fri med fallande priser på nya gasen som följd.

 

För att kunna avgöra hur mycket en viss gas eller ett visst köldmedium bidrar till växthuseffekten väljer man gasen koldioxid (CO2) som referens. Detta kallas för GWP-tal (Global Warming Potential).

Koldioxid har således ett GWP-tal på 1.  

R1234yf är ett klimatsmart köldmedium har ett väldigt lågt GWP-tal, GWP= 4. Som jämförelse har R134a GWP-tal 1300.

  

Under 2012 är det känt att de flesta tillverkare lanserar minst en modell under året med R1234yf.

 

Det är vissa egenskaper hos R1234yf som gör att man inte får blanda R1234yf med befintligt köldmedium R134a.

 

För att undvika detta kräver bl.a. tyska bilindustrin att verkstadens utrustning för R1234yf (läs AC-servicestation) måste ha integrerad eller extern gasanalysator för kontroll av gasens kvalité. Är den kontaminerad måste gasen destrueras och ersättas med ny.

 

För att undvika blandning av R134a och R1234yf har nya bil AC-system annan typ av serviceventiler som är djupare och av annan diameter. Tillverkningstoleranserna är också snävare för att undvika läckage vid hantering.

 

R1234yf är i viss mån brännbart som naturligtvis bidrar till att man inte vill att gasen skall läcka ut i omgivningen.

 

Även vissa krav ställs på AC-servicestationer såväl som verkstadslokaler när det gäller omsättning av luft.

 

Allt för att undvika att gas samlas i utrymmen eller "fickor".

 

Transport-, lastbilar och bussar berörs inte i nuläget av de nya bestämmelserna.

 

Aktuell marknadsinformation:

Daimler kommer inte att fortsätta att använda R1234yf i sina bilar.

Läs officiellt pressmeddelande från Daimler Stuttgart samt svaret från DuPont nedan:

"GERMANY: Daimler, the manufacturer of Mercedes-Benz cars, has said it will not be using the new HFO refrigerant R1234yf in its vehicle air conditioning systems. Instead, it says it wishes to continue using R134a.

Following its own independent safety tests, the German car and truck manufacturer has raised safety concerns with usage of the new internationally recognised refrigerant replacement for R134a.

While concerns had been raised previously - particularly in Germany - as to its "mild" flammability, the climate-friendly R1234yf was set to be used worldwide in the automotive industry and was previously perceived to be safe. This was determined by numerous laboratory and crash tests carried out by international vehicle manufacturers and independent institutions.

Daimler says it has carried out a series of additional tests on the new refrigerant as part of a new real-life test scenario developed in-house which goes above and beyond the legally prescribed requirements.

"In the new real-life test scenario, the refrigerant is dynamically dispersed at high pressure near to hot components of the test vehicle's exhaust system," says the report. "This corresponds to a serious head-on collision in which the refrigerant line is severed and the reproducible results demonstrate that refrigerant which is otherwise difficult to ignite under laboratory conditions can indeed prove to be flammable in a hot engine compartment."

Daimler says that similar tests carried out with the current R134a refrigerant did not result in ignition.

"Due to the new findings of this study and the high safety demands at Mercedes-Benz, this chemical will not be used in its products," says a company statement. "The company therefore wishes to continue to use the proven and safe R134a refrigerant in its vehicles. Daimler has already informed the relevant authorities of these facts and will also make the results of this investigation available to all relevant associations as well as to other vehicle manufacturers," it says."

Här är svaret från DuPont (en av tillverkarna av R1234yf):

DuPont statement in response to press release issued by Daimler on Sept. 25, 2012

Sept. 28, 2012

Based on extensive data, and on independent risk assessments, HFO-1234yf can be used safely as an
automotive refrigerant.

DuPont was surprised to read the Sept. 25, 2012 press release issued by Daimler. According to the
release, the test they conducted did not involve other industry members or undergo peer review. DuPont
has requested the details of Daimler’s data and testing methodology, and we will review them as soon as
possible, to understand if they do indeed represent new findings.

The statements in Daimler’s release are not consistent with the findings of extensive industry evaluations,
including a paper that was co-authored by Daimler and presented by the German automakers association
(VDA) on Sept. 17, 2012 in Frankfurt, which stated, "R1234yf equipped vehicles are as safe as those
using R134a – for occupants, mechanics, first emergency responders and fire fighters."

DuPont co-developed HFO-1234yf in response to Europe’s Mobile Air Conditioning (MAC) Directive,
which requires an automotive refrigerant with a global warming potential (GWP) under 150. HFO-
1234yf refrigerant has a GWP of 4, which is 99.7% lower than the refrigerant used in most cars today. In
addition, HFO-1234yf enables energy efficiency, and has an optimal balance of safety, performance,
sustainability and cost.

HFO-1234yf has performed well in extensive safety and efficacy testing conducted by leading automotive
manufacturers and by independent testing groups such as SAE International. The SAE conducted an
international Cooperative Research Program in which leading automakers participated.

According to SAE, “thorough international testing, including independent, third-party, documented
tests…using real-world conditions have demonstrated that HFO1234yf is safe to use in mobile air
conditioning.” The SAE also concluded that “HFO1234yf is safe to use in automobiles designed for use
with HFO1234yf as verified through extensive third-party testing.”

Flammability: Risk assessments have shown that there is no significant additional flammability risk for
HFO-1234yf versus R-134a, which it was developed to replace. Multiple industry risk assessments have
been conducted, involving extensive testing in real life conditions, simulating many sorts of leaks, using
various ignition sources, and simulating front-end crash conditions. In these tests, the refrigerant was
extremely difficult to ignite even with very high temperature sources and flames did not spread in any of
the tests.

HF Formation: Industry groups have also thoroughly evaluated the risk of hydrogen fluoride (HF)
formation due to exposure of HFO-1234yf to extreme heat or a flame. They concluded that use of HFO-
1234yf in automotive air conditioning systems poses no increased risk compared to the current refrigerant
HFC-134a, which has been used for nearly 20 years. During more than six decades’ use of fluorine-based
automotive refrigerants, there is no documented incident related to HF exposure from refrigerant
decomposition in a vehicle fire.

 

Detaljerad fakta:

 

Länk till Honeywell hemsida ang. fakta nytt köldmedium

 

Ett beslut har tagits under sommaren 2010. Befintligt köldmedium, R134a som används i alla fordon idag kommer succesivt att ersättas av ett nytt köldmedium som heter R1234yf.

 

2011

Alla biltillverkare, oavsett fabrikat vars nya modeller som kommer att typgodkännas under 2011 måste enligt överenskommelsen vara utrustade med R1234yf.

 

2017

Alla nya bilar som tillverkas under 2017 oavsett fabrikat måste vara utrustade med R1234yf.

 

Ca 2027

Utfasningen av R134a på eftermarknaden är så gott som fullbordad. Inga beslut i detalj är dock fastlagda.

 

Vi kan nu konstatera att samtliga medlemsländer inom EU mer eller mindre tillsammans med ledande biltillverkare och stora kemijättar som DuPont enats om att R134a succesivt framöver kommer att ersättas av ett nytt skräddarsytt köldmedium kallat R1234yf.

 

Man kan säga att ersättningsarbetet har drivits på två "fronter" -

 

Den ena, med de stora tyska biltillverkarna i spetsen med av stöd av den tyska automobil intresseorganisationen VDA, som länge förutspått och verkat för koldioxid (R744) som en ersättare till R134a, samt den andra gruppen med biltillverkare i Italien, Frankrike, Japan och USA tillsammans kemijätten DuPont och i viss mån Honeywell har verkat för att ett helt nytt köldmedium måste tas fram.

 

Trots oenigheter marknaderna och länderna i mellan, togs ett beslut under sommaren 2010 där de tyska biltillverkarna mer eller mindre insåg att för att komma till ett snabbt avslut, så väljer man helt enkelt att lägga planerna med koldixoid som ersättare på hyllan för den här gången.

 

Det viktigaste kraven för ett nytt köldmedium som skulle ersätta befintligt var att det sk. GWP-värdet (Global Warming Potential) en sorts mätenhet där man sätter koldoxid som 1, måste vara under 150. Dagens R134a ligger runt 1300.

 

R1234yf har ett mycket lågt GWP-värde på 4. 

 

R1234yf är väldigt likt R134a i tryck/temperaturkurvan. Men med en stor skillnad, R1234yf är i viss mån lättantändligt.

 

Befintliga kompressoroljor av PAG-typ kan inte användas till den nya gasen. Hög- och lågtrycksstosar har andra dimensioner så att man inte av misstag blandar de båda gaserna.

 

Det innebär i detalj att när väl gasen blir tillgänglig på marknaden kommer vi tillhandahålla ett ombyggnadskit som preliminärt består av ett par servicesnabbkopplingar, en flödesmätare samt eventuellt ett par evakueringsfläktar.

 

Den enskilde verkstaden kommer utan större problem och kostnad att själv göra denna ombyggnad

 

För biltillverkarens del måste de tänka på att HT/LT anslutningarna inte är placerade i närheten av batterier och andra komponenter som kan ge upphov till gnistbildning.

 

Det kommer också att ställas vissa krav på utförandet av framtida AC-servicestationer, läcksökningsutrustning, förvaring av köldmedium, utbildning av personal osv. Det kommer att behövas speciell märkning av behållare och speciella dekaler i bilens motorrum etc. 

 

Planerar Ni i skrivande stund ett köp av en AC-servicestation för R134a behöver Ni inte vara oroliga.

 

En R134a-station kommer att kunna tjänstgöra åtminstone fram t.o.m. år 2027.

 

Däremot, för att kunna möta kunden i ett tidigt. I princip nu  2012, måste ett beslut tas av verkstaden, om en ny station för R1234yf eller en kombimaskin för bägge gaserna skall köpas in eller ej.

 

Vi på MultiCool of Sweden har redan etablerade leverantörer som har produkterna färdiga vilket gör att övergången kommer bli så smidig som möjlig. Dessutom är det ju bra att ligga i framkant när kunderna kommer och behöver hjälp med sina system.

 

För mer information om det nya köldmediet är Ni välkomna att höra av Er på tel. 0762 - 17 22 04 så berättar vi mer.

 

 

Ovanstående fakta får endast ses som vägledande. Vi tar inget ansvar i eventuellt faktafel eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att ändra text och innehåll utan föregående meddelande.

                    

MultiCool of Sweden, Box 9006, S-200 39, Malmö, Sweden  Tel. +46 (0)762-17 22 04, E-post: info@multicool.se

 

Copyright © 2014 MultiCool of Sweden - All rights reserved 

MultiCool of Sweden - din servicepartner inom kylbranschen